1. خانه
  2. دکتر ها
  3. دکتر علی رجبی

“دکتر علی رجبی” موقعیت ها

زنجان دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنج شنبه, شنبه, یکشنبه جدول دکتران: 1 از ساعت 10 تا 19

درباره ی ما “دکتر علی رجبی”

خدمات ارائه شده

عصی کشی دندان 4 خدمات
عصب کشی یک کاناله 760,000 تومان
عصب کشی 2 کاناله 1,100,000 تومان
عصب کشی 3 کاناله 1,560,000 تومان
عصب کشی 4 کاناله 1,760,000 تومان

تخصص ها

زبان ها

مقالات

هنوز هیچ مقاله ای ارسال نشده است.
  • اشتراک گذاری پروفایل: