بازنشانی فیلترها
  1. خانه
  2. دکتر ها
  3. علیرضا صادق زاده قوی فکر

“علیرضا صادق زاده قوی فکر” موقعیت ها

بیمارستان ولیعصر (عج) بیمارستان ولیعصر (عج)

بیمارستان ولیعصر (عج)

  • سرمایه گذاری در مراقبت از کیفیت
اراک دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, پنج شنبه, جمعه جدول دکتران: 10 24/7 در دسترس است
اصفهان دوشنبه, سه شنبه, چهارشنبه, جمعه, شنبه جدول دکتران: 11 24/7 در دسترس است
کلینیک چشم پزشکی صدرا کلینیک چشم پزشکی صدرا

کلینیک چشم پزشکی صدرا

  • دستهای شفا بخش دلهای مراقبتی
اصفهان دوشنبه, پنج شنبه, جمعه, شنبه, یکشنبه جدول دکتران: 4 24/7 در دسترس است
بیمارستان دنا بیمارستان دنا

بیمارستان دنا

  • این مراقبت بهداشتی شماست
شیراز دوشنبه, سه شنبه, پنج شنبه, شنبه, یکشنبه جدول دکتران: 7 24/7 در دسترس است

درباره ی ما “علیرضا صادق زاده قوی فکر”

“علیرضا صادق زاده قوی فکر” پاسخ ها

مقالات

نوشته 7
علیرضا صادق زاده قوی فکر علیرضا صادق زاده قوی فکر
  • اشتراک گذاری پروفایل: